27.4 Lajikokeilu – Prova på: Hoitava Hengitys

28.3.2024
Kategoriat: Aktuellt,Tapahtuma

Se nedan på Svenska.

Hoitava hengitys luento ja harjoitukset.

Missä:
Folkhälsanin talo, Niilontie 1, 65610 Mustasaari

Milloin:
Lauantai 27.4.2024 klo 13.00–14.00

Luennon ja harjoituksien jälkeen juodaan vertaiskahvit ja vaihdetaan kuulumisia klo14.00-15.00.

Kuvaus:
Hoitava hengitys ohjaaja Merja Lahti tulee pitämään Hoitava hengitys luennon ja ohjaa harjoituksia.

Hoitava hengitys on luonnonmukainen tapa saada apua moneen terveydelliseen ongelmaan. Hengitysongelmia voivat aiheuttaa erilaiset sairaudet, astma, tukkoisuus, hammas/purentaongelmat, kuorsaus, uniapnea ja stressi. Luennolla perehdytään hengityksen fysiologiaan, liikahengityksen aiheuttamiin haittoihin ja tehdään hengitysharjoituksia.

Tervetuloa tutustumaan Hoitavaan hengitykseen ja saamaan uusia näkökulmia hengitykseen!

Esteettömyys ja apuvälineet:
Folkhälsanin talo on esteetön ja talossa on inva-wc.

Omavastuu:
Ei omavastuuta

Ilmoittautuminen:

Ei ennakkoilmoittautumista.

Mikäli haluat kysyä jotain tai liittyä Vaasanseudun Neuroyhdistyksen
WhatsApp-ryhmiin saadaksesi ajankohtaista tietoa lähetä pyyntö viestillä:
marjo.ylimaki@neurovaasa.fi tai 0442486700

Helande andning (healing breathing)

Var:
Folkhälsans hus, Niklasvägen 1, 65610 Korsholm

När:
Lördag 27.4.2024 klo 13.00–14.00

Efter föreläsning och övningar – dricker vi kaffe och diskuterar under en timme. 14.00-15.00

Beskrivning av händelsen:
Instruktör i Helande andning Merja Lahti håller föreläsningen Helande andning och guidar övningarna.

Helande andning (healing breathing) är ett naturligt sätt att få hjälp för många hälsoproblem. Andningsproblem kan orsakas av olika sjukdomar, astma,tilltäppthet, tand-/bettproblem, snarkning, sömnapné och stress. Föreläsningen introducerar andningens fysiologi, de skador som orsakas av hyperventilation och görs andningsövningar.

Välkommen att lära känna Healing Breathing metoden och få nya perspektiv på andning!

Handikappanpassad:
Folkhälsans hus är tillgängligt och har handikapptoalett.

Egen andel:
Ingen självrisk

Anmälan:
Ingen förhandsanmälan.

Föreläsaren är finskspråkig och föreläsningen sker på finska men alla andas ju på samma språk och tillsammans hjälps vi åt så att alla har behållning av föreläsningen och övningarna
Om du vill ställa en fråga eller ansluta dig till Vaasanseudun Neuroyhdistys WhatsApp-grupper för att få aktuell information, skicka din förfrågan via meddelande till: marjo.ylimaki@neurovaasa.fi eller 0442486700.