Kontakt

Ordförande

Marjo Ylimäki, ordforande@neurovaasa.fi, p. 044 248 6700

Sekreterare

Markku Pulli, markku.pulli@neurovaasa.fi, p. 040 536 3784

Motions Ansvarig

Kamratstödgrupper

Lisbeth Helenelund, lisbeth.helenelund@gmail.com, p. 050 523 9150

Har det skett några förändringar i dina kontaktuppgifter?

Meddela eventuella ändringar i medlemsinformationen och prenumerationen på Avain-tidningen via Neuroförbundets webbplatsformulär för ändringar: muutoslomake, eller via e-post till jasenasiat@neuroliitto.fi

Ta i bruk medlemmens mobiltjänst

I mobiltjänsten kan du uppdatera din e-postadress och telefonnummer. Dessutom kan du anmäla dig som volontär för föreningen.

Tjänsten loggas in med medlemsnumret eller e-postadressen på adressen oma.neuroliitto.fi. Bekanta dig med anvisningarna på Neuroförbundets webbplats (på finska).

Katso tämä sivu suomeksi.