Styrelsen 2024

Se kontakinformation: Kontakt Vaasanseudun neuroyhdistys (neurovaasa.fi)

Styrelsen sammanträder en gåmg per månad förutom under sommarmånader. Den nuvarande styrelsen 2024 valdes på höstmötet 2023. Styrelsen verksamhetsperiod är kalenderåret, eller 1.1.–31.12.

Ordförande

 • Marjo Ylimäki
  • Styrelseperiod 2024
  • Vasa

Ordinarie medlemmar

 • Karl-Gustav Ingo
  • Styrelseperiod 2024–2025
  • 1. viceordförande, Webmaster
  • Vörå
 • Kim Strandberg
  • Styrelseperiod 2023–2024
  • 2. viceordförande
  • Merikart
 • Sanna Söderström
  • Kassör
  • Styrelseperiod 2023–2024
  • Korsholm
 • Reetta Koskimaa
  • Motionsansvarig
  • Styrelseperiod 2024–2025
  • Vasa
 • Susan Juntunen
  • Motomed-ansvarig
  • Styrelseperiod 2024–2025
  • Vasa
 • Minna Haavisto
  • Ungdomsansvarig, Ansvar för sociala medier, Harnesansvarig
  • Styrelseperiod 2024–2025
  • Vasa
 • Päivi Kemell
  • Barnfamilsansvarig
  • Styrelseperiod 2024
  • Vaasa
 • Inger Östersund
  • Styrelseperiod 2023–2024
  • Sundom

Suppleanter

 • Markku Pulli
  • Sekreterare, Informationsansvarig
  • Styrelseperiod 2023–2024
  • Vasa
 • Johanna Pulli
  • Styrelseperiod 2023–2024
  • Vasa
 • Maria Rinnasto
  • Styrelseperiod 2023–2024
  • Lillkyro
 • Liisa Mäkinen
  • Styrelseperiod 2024–2025
  • Veikars
 • Mauri Mäkinen
  • Styrelseperiod 2024–2025
  • Veikars

Motionskommitté

Reetta Koskimaa, Susan Juntunen, Kim Strandberg, Minna Haavisto, Marjo Ylimäki

Klubbverksamhet

Lisbeth Helenelund

Representant i handikappråd

 • Vasa: Marjo Ylimäki, suppleant 1.6.2023–31.5.2025
 • Vörå: Samuel Solborg, medlem 17.1.2022–31.7.2025

Handikappråd inom Österbottens välfärdsområde

Handikappråd till och med 31.5.2025  Vörå: Samuel Solborg, suppleant

Se kontakinformation: Kontakt Vaasanseudun neuroyhdistys (neurovaasa.fi)

Katso tämä sivu suomeksi.