Information om föreningen

Föreningen har grundats 14.10.1976. Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt. I Sydösterbotten verkar Sydösterbottens MS-klubb, Wasa MS samt andra neurologiska sjukdomars klubb.

Föreningens målsättning är att verka som samlingsplats för sina medlemmar, som insjuknat i MS (multipel skleros) eller i sällsynta progressiva neurologiska sjukdomar (”HARNES”) och deras närmaste, informera om sjukdomarna samt bevaka medlemmarnas samhälleliga rättigheter.

Föreningens har drygt 300 medlemmar, av vilka de anhöriga och understödande medlemmarna utgör ca. 40 %. Av medlemmarna bor ca. hälften i Vasa och i dess grannkommuner. Föreningen är en av de 24 medlemsföreningarna i Finlands Neuroförbund och medverkar i förbundets olika förvaltningsorgan och projekt.

Multipel skleros (MS) är den vanligaste neurologiska sjukdomen i centrala nervsystemet bland unga vuxna. Symptomen börjar i 20-40 års ålder. Uppmuntrande är att man känner till mer och mer varje dag om MS-sjukdomen och om vården av den finns mycket kunskap och erfarenhet.

Vår viktigaste uppgift är att byta erfarenheter och ordna träffar medlemmarna emellan och i synnerhet få och sprida aktuell information om MS-sjukdomen och de sällsynta neurologiska sjukdomarna. Föreningen ordnar även olika slag av motionsaktiviteter för sina medlemmar.