Information om föreningen

Föreningen har grundats 14.10.1976. Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt.

Föreningens målsättning är att verka som samlingsplats för sina medlemmar, som insjuknat i MS (multipel skleros) eller i sällsynta progressiva neurologiska sjukdomar (”harnes”) och deras närmaste, informera om sjukdomarna samt bevaka medlemmarnas samhälleliga rättigheter.

Föreningens har drygt 300 medlemmar, av vilka de anhöriga och understödande medlemmarna utgör ca. 40 %. Av medlemmarna bor ca. hälften i Vasa och i dess grannkommuner. Föreningen är en av de 25 medlemsföreningarna i Finlands Neuroförbund och medverkar i förbundets olika förvaltningsorgan och projekt.