Aktiviteter

Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Österbotten välfärdsområde. I Sydösterbotten verkar Sydösterbottens MS-klubb och i Vasa Wasa neuro-klubb

Vår viktigaste uppgift är att byta erfarenheter och ordna träffar medlemmarna emellan och i synnerhet få och sprida aktuell information om MS-sjukdomen och de sällsynta neurologiska sjukdomarna. Föreningen ordnar även olika slag av motionsaktiviteter för sina medlemmar.