Aktiviteter

Vasanejdens neuroförening har kamratstödsgrupper, evenemang och motionsgrupper där du får träffa andra som befinner sig i samma situation. Du får möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter om vardagen och får aktuell information och nya upplevelser.

WASA NEUROKLUBBS OCH SYDÖSTERBOTTENS MS-KLUBBS AKTUELLA AKTIVITETER 

Kommande händelser listas under respektive klubb