På Svenska

Välkommen till Vasanejdens neuroföreningens svenskspråkiga webbplats.

Vasanejdens neuroförening är en organisation för människor med MS och sällsynta neurologiska sjukdomar (harnes) och för deras anhöriga som ger dig information och kamratstöd. Föreningen ordnar också motionsaktiviteter med låg tröskel och bedriver lokalt påverkansarbete.

Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vaasanseudun kartta.

Föreningen är en av Finlands Neuroförbundets 25 medlemsföreningar.

För dig som har svårt att läsa

Du kan låna och lyssna på böcker över nätet

Till Celia  (länk till celia.fi) och ladda ner appen ”Pratsam reader“ (endast för handikappade). – Till Fredrika  (länk till fredrika.bibliolibrary.fi) och ladda ner appen ”Biblio” (för alla).

För att man skall kunna använda någon av dessa bör du ta kontakt med ditt bibliotek. Lyssna på böcker med surfplatta eller smarttelefon

  • Hjälpmedelscentralen i Korsholm 06 327 7530 kl. 12.00–14.00 mån–fre
  • Hjälpmedelscentralen i Malax 050 566 8520 kl. 14.00–15.00 mån–fre
  • Hjälpmedelscentralen i Vasa Centralsjukhus 040 751 1214 kl. 8.00–15.30 mån–fre
  • Neurologen i Vasa Centralsjukhus 06 213 2422
  • Neurologen i Jakobstad Malmska 06 786 2584