Vasanejdens neuroföreningen

Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt. I Sydösterbotten verkar Sydösterbottens MS-klubb och i Vasa Wasa neuro-klubb

Föreningens målsättning är att verka som samlingsplats för sina medlemmar, som insjuknat i MS (multipel skleros) eller i sällsynta progressiva neurologiska sjukdomar (”HARNES”) och deras närmaste, informera om sjukdomarna samt bevaka medlemmarnas samhälleliga rättigheter.