På Svenska

Vasanejdens neuroförening – sidorna på svenska.

Vasanejdens neuroförening är en organisation för människor med MS och sällsynta neurologiska sjukdomar (harnes) och för deras anhöriga som ger dig information och kamratstöd. Föreningen ordnar också motionsaktiviteter med låg tröskel och bedriver lokalt påverkansarbete. Föreningen är en av Finlands Neuroförbundets 25 medlemsföreningar.

Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt.

Verksamhet och evenemang

Vasanejdens neuroförening har kamratstödsgrupper, evenemang och motionsgrupper där du får träffa andra som befinner sig i samma situation. Du får möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter om vardagen och får aktuell information och nya upplevelser.

För dig som har svårt att läsa, du kan låna och lyssna på böcker över nätet

Till Celia  (länk till Celia) och ladda ner appen ”Pratsam reader“ (endast för handikappade). – Till Fredrika  (länk till Fredrika) och ladda ner appen ”Biblio” (för alla).

För att man skall kunna använda någon av dessa bör du ta kontakt med ditt bibliotek. Lyssna på böcker med surfplatta eller smarttelefon

  • Hjälpmedelscentralen i Korsholm 06 327 7530 kl 12.00 – 14.00 mån – fre
  • Hjälpmedelscentralen i Malax 050 566 8520 kl 14.00 – 15.00 mån – fre
  • Hjälpmedelscentralen i Vasa Centralsjukhus 040 751 1214 kl 08.00 – 15.30 mån – fre
  • Neurologen i Vasa Centralsjukhus 06 213 2422
  • Neurologen i Jakobstad Malmska 06 786 2584